تایم برگزاری وبینار 

وبینار فروش با هوش مصنوعی

تاریخ برگزاری وبینار : دوشنبه 6 آذر ساعت20:20

لینک ورود به وبینار:

https://live3.eseminar.tv/ch/wb127004

وبینار فروش بدون کارمند

تاریخ برگزاری وبینار : چهارشنبه 8 آذر ساعت20:20

لینک ورود به وبینار:

https://live3.eseminar.tv/ch/wb126665