۱_مقدمه نقشه بات

در مرحله اول مسیری که باید طی کنیم تا بتوانید از تکنولوژی جدید هوش مصنوعی به فروش 10 برابری برسیم. 

این جلسه نقشه راه و توضیحات هر مرحله را به شما معرفی خواهیم کرد.

۲_مسیر بینش ایستگاه شیوه فروش

در مسیر بینش شما خواهید دانست چه روش هایی مناسب برای فروش با هوش مصنوعی هستند و همجنین پیشنهاد شیوه فروش ما و روش های فروش با هوش مصنوعی را به شما ارائه خواهیم کرد.

۳_مسیر بینش ایستگاه مدیریت اتوماتیک

اگر این هفته کامل صبح تا شب حتی روزهای تعطیل هم کار کنی دیگه کارها تموم میشه؟

در این بخش از مسیر به شما خواهیم گفت که چگونه کار ها و ابزار خود را در کسب کار بکارگرفته به صورتی که بهترین استفاده و بالا ترین بازدهی را در درامد شما با مدیرت اتوماتیک خودتان داشته باشید.

۴_مسیر بینش ایستگاه سوخت جت

در این بخش از مسیر باور را به عنوان سوخت جت به شما نشان خواهیم داد که چگونه باعث موفقیت و رشد خودتون و کسب کارتان و حتی ابزارتان خواهد شد.