برنامه لایو های پیچ آموزش فروش تلفنی

1_ لایو راز تماسهای میلیاردی

زمان برگزاری: چهارشنبه   1400/05/25ساعت 21:21

2_ لایو جلسه صفرم دوره نخبگان فروش تلفنی

زمان برگزاری:پنجشنبه 1400/03/05ساعت  21:21 

در روز وبیناری که در آن ثبت نام کرده اید، پیامک اطلاع رسانی برای شما ارسال خواهد شد. 📱

اگر سوالی دارید، می توانید همین الان در واتساپ بپرسید