هدایای ربات پولساز

هدیه 1:دوره نخبگان فروش در دایرکت

هدیه 2:بانک VIP مشاغل 118

هدیه 3:چک لیست بدست آوردن 1000مشتری جدید

هدیه 4: پیام های آماده یخ شکن

هدیه 5: 69عنوان جذاب برای میخکوب کردن مشتری