هدایای ربات پولساز

هدیه 1: دوره جامع مدیریت اتوماتیک

هدیه 2: دوره نخبگان فروش در دایرکت

هدیه 3: بانک مشاغل 118

هدیه 4: پیام های آماده یخ شکن

هدیه 5:فروش 10 برابری با استفاده از ربات

هدیه 6:چک لیست بدست آوردن 1000مشتری جدید

هدیه 7: 69عنوان جذاب برای میخکوب کردن مشتری