دوره استخدام بازاریاب و تیم‌سازی با تخفیف ویژه

نقشه راه رسیدن به یک تیم فروش با بازدهی 3برابری
در 21 جلسه تخصصی به همراه 10هدیه ارزشمند

مانده تا پایان تخفیف ویژه 50درصدی

7,700,000تومان

3,700,000تومان

شماره پشتیبانی واتساپ :09156080805  خانم قنبری