اگر پیام های ما موجب مزاحمت و مکدر شدن خاطر شما شده است، از شما صمیمانه عذرخواهیم!

هدف مجموعه تقدسی خدمت به شما و رشد کسب و کار شما دوست عزیز بوده.

لطفا جهت حذف از لیست، شماره موبایل خود را در فرم زیر وارد کنید:

بعد از ثبت شماره شما در سیستم، هیچگونه پیام و تماسی از ما دریافت نخواهید کرد.