به مجموعه تقدسی خوش آمدید.

یکی از مهم ترین راز های هرفرد در هر مجموعه شناخت کامل مجموعه و محصولات آن می باشد، آموزش شما به صورت رسمی آغاز شده. لطفا موارد زیر را به ترتیب برای شناخت کامل انجام دهید.

1. آزمون

با اکانت های کاری خود درقالب چند ویس توضیحاتی درباره وبینار راز تماس های میلیاردی که روز قبل مشاهده کرده اید برای سرپرست های خود ارسال کنید .( نکته برداری های خود را به صورت عکس برای سرپرست خود ارسال کنید)

2.دوره فروش تلفنی 

لطفا روی لینک صفحه محصول فروش تلفنی کلیک کنید 

3.ارسال ویس در واتساپ

با اکانت های کاری خود خلاصه ای از توضیحات دوره فروش تلفنی را به صورت ویس برای سرپرست ارسال کنید.( نکته برداری های خود را به صورت عکس برای سرپرست خود ارسال کنید)

4.به توضیحات سرپرست در مورد روند کار گوش داده و نکته برداری کنید.

5.سوالات پر تکرار را از سرپرست دریافت کرده و با دقت بخوانید.

6.ارسال ویس در واتساپ

یکی از اکانت های کاری خود را به عنوان مشتری و اکانت های دیگر را ادمین قرار دهید 
و سوالات پرتکرار را تمرین کنید

7.کار در منزل

الف)دوره فروش در دایرکت

لطفا  ویدیوی دوره فروش در دایرکت را ببینیدو نکته برداری کنید

 ب) با اکانت های کاری خود خلاصه ای از توضیحات دوره نخبگان فروش در دایرکت را به صورت ویس برای سرپرست ارسال کنید.( نکته برداری های خود را به صورت عکس برای سرپرست خود ارسال کنید)

ج)گروه های داده شده توسط سرپرست را عضو شوید. یک گروه بزنید و همه اکانت های خود را +سرپرست را به آن اضافه کنید.

د) گذاشتن وضعیت و تعامل

 هر روز با همه اکانت های خود  یک وضعیت بگذارید وبا مخاطبین تعامل داشته باشید.