آموزش نحوه کار با ربات ها

قدم اول : فعالسازی ربات ها ​

قدم دوم : ساخت پروفایل

قدم سوم : اجرای ربات