آموزش های نرم افزار GSwave

ویدیوی آموزشی نحوه کار با نرم افزار GSwave :

ویدیوی آموزشی نحوه ضبط مکالمه در نرم افزار GSwave :

ویدیوی آموزشی نصب واتساپ برای خط های ساتین :

ویدیوی آموزشی ارسال پیام در واتساپ بدون ذخیره شماره :

آموزش نحوه کار با نرم افزار برای ios :

ویدیوی آموزشی تماس بدون نیاز به اینترنت در نرم افزار GSwave برای مواقع ضروری :

نصب نرم افزار های زیر به هیچ عنوان نیاز نیست. فقط نرم افزار های جایگزین هستند و در صورت نیاز می توانید استفاده کنید

آموزش نحوه کار با نرم افزار Zoiper برای Desktop :

(نصب این نرم افزار اجباری نیست فقط در صورت نیاز می توانید استفاده کنید)

آموزش نحوه کار با نرم افزار Zoiper برای Android :

(نصب این نرم افزار اجباری نیست فقط یک جایگزین برای نرم افزار GSwave است)