هدایای دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی


دانلود هدایای دوره

بخش اول :جذب

جلسه اول: عامل X


ورود به جلسه 1

جلسه دوم: مشخص کردن کار


ورود به جلسه 2

جلسه سوم: مشخصات بازاریاب 


ورود به جلسه 3

جلسه چهارم: باید ها و مطلوب ها


ورود به جلسه 4

جلسه پنجم: آگهی استخدام


ورود به جلسه 5

جلسه ششم: چطور بازاریاب های حرفه ای را پیدا کنیم؟


ورود به جلسه 6

جلسه هفتم: جذب بازاریاب های مویرگی


ورود به جلسه 7

جلسه هشتم: تماس اولیه


ورود به جلسه 8

جلسه نهم: جذب بازاریاب های حرفه ای


ورود به جلسه 9

بخش دوم: استخدام

جلسه دهم: فرم استخدام


ورود به جلسه 10

جلسه یازدهم: نهایی سازی فرم استخدام


ورود به جلسه 11

جلسه دوازدهم: فرم ارزیابی


ورود به جلسه 12

جلسه سیزدهم: سوالات جلسه مصاحبه اولیه


ورود به جلسه 13

جلسه چهاردهم: جلسه مصاحبه دوم


ورود به جلسه 14

جلسه پانزدهم: انتقال تجربه های ناب


ورود به جلسه 15

جلسه شانزدهم: تحلیل و انتخاب بازاریاب های حرفه ای


ورود به جلسه 16

جلسه هفدهم: تکنیک های کمکی برای انتخاب درست


ورود به جلسه 17

جلسه هجدهم: استخدام نیروهای دورکار


ورود به جلسه 18

جلسه نوزدهم: روش های مشخص کردن میزان حقوق


ورود به جلسه 19

جلسه بیستم: حقوق ثابت + پورسانت + پاداش


ورود به جلسه 20

بخش سوم: بازدهی

جلسه بیست و یکم: نکات کلیدی روزهای اول کاری


ورود به جلسه 21

جلسه بیست و دوم: تیم سازی


ورود به جلسه 22

جلسه بیست و سوم: خلق جادوی انگیزه


ورود به جلسه 23

جلسه بیست و چهارم: هدف گذاری در فروش


ورود به جلسه 24

جلسه بیست و پنجم:

حل تعارضات و اخراج

بازسازی تیم فروش


ورود به جلسه 25

جلسه بیست و ششم:

بازسازی و Gamification


ورود به جلسه 26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *